Intermediate Course of Nepali

नेपालका मुख्य धार्मिक स्थल

नेपालका मुख्य धर्महरु

साँस्कृतिक पहिरन

नेपालका मुख्य हिमाल     

नेपालका मुख्य नदीहरु     

नेपाली बाजाहरु

खेतीका औजारहरु

भाँडाहरु

नेपालका अञ्चल

१०अक्षर लेखाइ

  • ——— :
  • ———ज्ञ

११अङ्क      ५०

१२खेल मनोरञ्जन

SKU: 4581651-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Description

यसै संस्थालाई दिर्घकालीन काम गर्न सहयोग पुराउने उदेश्यले हामीहरूले Worldwide Online Tutoring (WOT) खोलेका छौ। यदि हजुरहरूको बच्चा हुनुहुन्छ भने WOT ले बालबालिकाहरुको स्तर अनुसार बिभिन्न Online Courses पठनपाठन गराउदै छ।आफ्नो बालबालिकाहरुलाई WOT मा भर्ना गरि सामाजिक सेवाको पुन्य कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ। आफ्नो किर्याकलापबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पुर्ण खर्च कटाएर बांकीहुन आउने रकमको 50% रकम NGSWF मार्फत देशका विभिन्न बिपन्न बालबालिकाहरुको शैक्षिक स्तर स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिनेछ साथै अन्य सामाजिक हितका काम गरिनेछ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Intermediate Course of Nepali”

Your email address will not be published. Required fields are marked *