• Palpa, Nepal
  • +61 401 416 494

Contact Us

Committed To Providing The Best

सन् 2016 मा स्थापित Narendra Giri Social Welfare Foundation (NGSWF) ले देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ब्यक्ति तथा संघसंस्थालाई आवश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा सहयोग गरिरहेको छ साथै गर्दै जाने प्रतिबद्धता जायर गर्दछौ।

  • ADDRESS #NSW Sydney Australia, Palpa Nepal
  • EMAIL ID info@narendrafoundation.org
  • PHONE NO +61 401 416 494
  • WEB ADDRESS https://www.narendrafoundation.org
    [recaptcha]